Klinika Endokrynologii,
Diabetologii i Leczenia Izotopami

ul. Pasteura 4, 50- 367 Wrocław
tel./fax 071/ 327 09 57
e-mail: andrzej.milewicz@am.wroc.pll


Kierownik
Prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz
ZapowiedĽ nowego podręcznika z Endokrynologii Klinicznej
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego


Klinika:
  1. Oddział 34 łóżkowy
  2. Poradnia Konsultacyjna Endokrynologiczna
  3. Poradnia Diabetologiczna


Pracownie naukowe:
  1. Pracownia Izotopowa
  2. Pracownia Denzytometryczna
  3. Pracownia Andrologiczna
  4. Pracownia Medycyny Nuklearnej
  5. Pracownia Endokrynologii Molekularnej